DOGfIt

Ľudské aj psie telo je veľmi komplikovaný stroj, ktorý za normálnych okolností funguje dokonale. Niekedy sa však môže pokaziť… Keď si zlomíte ruku, rozumiete prečo vás to bolí, a viete aj to, že ju treba zafixovať, a počkať kým sa zlomenina zrastie. Keď vás však bolí koleno, a lekár vám tvrdí, že podľa magnetickej rezonancie ste zdravý, vtedy nerozumiete čo sa deje. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o funkčnú poruchu. To znamená, že jednoducho niečo nefunguje tak, ako má..
Poruchy pohybového aparátu môžeme rozdeliť na štrukturálne a funkčné poruchy.

Štrukturálne poruchy pohybového aparátu

Ich základným znakom je porušenie štruktúry tkanív – svalov, kĺbov, väzov a pod. Sval sa môže natrhnúť, kosť zlomiť, chrupavka opotrebovať. Tieto poruchy sú nezvratné. Chrupavka už nová nedorastie, a aj keď sa kosť zahojí, už nikdy nebude taká, ako predtým. Následne sa štrukturálna porucha prejaví poruchou funkcie.

Funkčné poruchy pohybového aparátu

Najčastejšie sa prejavia ako svalové dysbalancie alebo poruchy pohybových stereotypov.
Svalové dysbalancie vznikajú v dôsledku nevhodnej a jednostrannej záťaže a nedostatočnej kompenzácie. Svaly, ktoré udržiavajú telo v určitej polohe (posturálne svaly) sú neustále preťažované a dochádza k ich skráteniu. Svaly, ktoré vykonávajú pohyb (fázické) naopak ochabujú. Tým dochádza k porušeniu fyziologickej rovnováhy medzi nimi, k poruche ich funkcie, a môže to vyústiť až do štrukturálnej poruchy (napr. poškodenie platničky). Najčastejším prejavom svalovej dysbalancie je bolesť. Tak ako u ľudí, aj u psov je preto veľmi dôležité venovať sa kompenzačným cvičeniam. Balančné cvičenia na nestabilných podložkách sú ideálnym spôsobom, ako sa vyhnúť svalovým dysbalanciám. O balančných cvičeniach si môžete prečítať v článku „PREČO BY MAL PES CVIČIŤ NA FITLOPTE?“.
Pohybový stereotyp môžeme chápať ako určitú postupnosť zapájania svalov pri konkrétnej činnosti. Postupnosť zapájania jednotlivých svalových skupín napríklad pri zanožení (extenzii) dolnej končatiny, je u človeka presne definovaná a mala by prebiehať v správnom poradí. Pokiaľ dôjde k porušeniu tejto postupnosti, následne dochádza k preťažovaniu svalov či celých svalových skupín, a tým k poruche funkcie. Ak tento pohyb robíme zle, pravdepodobne nás z toho bude čoskoro bolieť v krížoch.

Funkčné poruchy sa vyvíjajú postupne, a preto je možné ich včas odhaliť. Vieme tak zabrániť štrukturálnym zmenám, ktoré sa neskôr odstraňujú len veľmi ťažko, alebo to už ani nie je možné. Včas odhalené funkčné poruchy svalového systému, dokážeme účinne kompenzovať vďaka cieleným cvičeniam a aktivitám, ktorými vieme pôsobiť na jednotlivé zložky pohybového aparátu. Prevencia je totiž najlepší spôsob, ako sa vyhnúť poruchám pohybového aparátu.

Aj samotný šport je často krát jednostranná záťaž, a preto ho treba vyvážiť inou aktivitou. Skrátené svaly je potrebné uvoľniť a oslabené spevniť. Ak máte doma psieho športovca, rozhodne by ste mali zaradiť do tréningu cielené kompenzačné cvičenia a iné aktivity či športy. Pomáhate tak predchádzať poruchám pohybového aparátu, bolesti a udržiavať psa v dobrej kondícii!

Mgr. Nina Koleničová
DOGfit terapeut